Medische info

Slagaders

Halsvaten

Vernauwingen van de halsvaten kunnen embolen of zuurstoftekort veroorzaken in de hersenen en hierdoor soms zware neurologische gevolgen hebben (Tijdelijke of definitieve verlamming van een lichaamshelft, woordvindingsstoornissen, gezichtsuitval, ...)

Onze dienst zet zich in om dit probleem zoveel mogelijk op te sporen en te verhelpen :

- Duplex halsvaten (= echografie met kleurenDoppler) als screening onderzoek bij vasculair belaste patiënten.

- Opvolging van gekende carotispathologie dmv Duplex onderzoek.

- Carotisendarterectomie : vasculaire ingreep waarbij de aangetaste halsvaten worden vrijgelegd, het letsel zorgvuldig wordt verwijderd en het vat vervolgens wordt gesloten met een verbredingspatch.