Praktische Info

Parkeergelegenheid

Waar parkeren

Parkeergebouw H. Hart-Naamsestraat. Deze ondergrondse parking is vlak tegenover de ingangspoort van het ziekenhuis gelegen. Hier kunt u binnenrijden om minder mobiele mensen voor de ingang van het ziekenhuis af te zetten. U rijdt daarna rond de A blok opnieuw naar buiten via de Consciencestraat om te parkeren aan de overzijde.

Patiënten en bezoekers kunnen parkeren op niveau –2 en –3 (er zijn ca. 350 parkeerplaatsen beschikbaar). Deze parking wordt door een externe firma uitgebaat.

Hoe parkeren

Bij het binnenrijden van het parkeergebouw neemt u een ticket aan de automaat bij de slagboom (niveau –2). Alvorens uw wagen te halen betaalt u aan de betaalautomaat, gelegen op het gelijkvloers (straatkant) aan de liften van het parkeergebouw.

Openingsuren parking

De parking is alle dagen geopend van 07.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is het sluitingsuur voorzien om 00.00 uur. Na deze sluitingsuren kan u het parkeergebouw niet meer binnenrijden, u kan wel steeds de parking verlaten. Na het betalen van uw ticket, tikt u uw code in (vermeld rechts onder op het ticket) op het klavier aan de lift of bij de traphal om toegang tot de parking te krijgen.

Welk parkeertarief

Volgende tarieven zijn van toepassing:

  • 1ste uur : € 1,60
  • 2de uur : € 1,60
  • 3de uur : € 1,60
  • 4de uur : € 1,60
  • 5de uur : € 1,40
  • Vanaf het 6de uur : € 1,00
  • Vanaf 19.00 uur tot 07.00 uur geldt een nachttarief met een maximum van € 3,00.

Patiënten die gehospitaliseerd worden of die frequent naar het ziekenhuis komen, kunnen gebruik maken van een parkeerabonnement aan gereduceerd tarief. Hiervoor hebt u een bewijs nodig. U kan dit bekomen aan het onthaal van het ziekenhuis. Nadien wendt u zich met dit bewijs tot de parkeerwachter voor aanmaak van uw abonnement.

Volgende gereduceerde tarieven zijn voorzien:

  • een dagkaart € 6,00
  • een weekkaart € 12,00
  • een maandkaart € 40,00

Indien u gebruik maakt van een abonnement gaat u als volgt te werk: de eerste maal voor het buitenrijden begeeft u zich met uw inrijticket en abonnement naar de betaalautomaat en brengt u er vervolgens uw inrijticket en daarna uw abonnement in. De betaalautomaat verrekent uw parkeerprijs en bezorgt u het abonnement terug. U dient bij het verlaten van de parking uw abonnement in de ticketlezer in te voeren. U kan deze abonnementskaart dan opnieuw gebruiken bij de volgende parkeerbeurten tot de geprogrammeerde periode verstreken is.

Voor meer informatie aangaande het parkeren kan u zich steeds wenden tot de parkingwachter (tel. 016/22.68.99) of tot het onthaal van het ziekenhuis.